Garni hotel AMI: opremanje hotela i održavanje nameštaja od stakla

Enterijer staklo- Staklene ograde- Tuš kabine za lica sa posebnim potrebama