Dom za stara lica Una: tus kabine namenske za stara lica

Enterijer staklo- Staklene ograde- Tuš kabine za lica sa posebnim potrebama